Tweespalt door Maria dogma's

'Een brug bouwen' van James Martin S.J.

Verkeerde machtsopbouw in de R.K. vernieuwd

De groei van het conservatisme in het R.K. bisdom Haarlem-Amsterdam

Als God renoveert

 Reactie op artikel 'Het homohuwelijk bedreiging voor de mensheid' van Benedictus XVI

 Raakvlakken 'in geloven' n.a.v. een boek van Hans Küng

 Seksuele misstanden in de R.K. Kerk

 Hoe het ambt van de bisschop van Rome behoort te zijn en hoe het in de R.K. Kerk is
uitgegroeid tot een machtsinstituut, met de paus als alleenheerser

 Commentaar op het boek 'Jezus van Nazareth' van J. Ratzinger (paus Benedictus XVI)

 Blijf bij ons Heer

 'Er moet iets gaan trillen' inzake Eucharistie vieren

 Mijn eigen geloof en mijn zienswijze op de officiële R.K. Kerk

 

Artikelen van anderen

 

 'Verklaring bisdom Den Bosch inzake euthanasie en uitvaart' van Mgr. R. Mutsaerts

 Mijn brief aan Mgr. R. Mutsaerts betreffende bovenstaande verklaring

 Geestelijke dictatuur jaagt mensen de kerk uit

©OKG