Lezingen en overweging

1ste zondag van de advent

Lezingen (C jaar)

Jeremia 33, 14-16: tussenpsalm 25, 4b-5b + 8-10 +14: 1 Tessalonica 3, 12-4,2
Evangelie volgens Lucas 21, 25-28 + 34-36

Tot de toekomst uitgedaagd

De advent is een tijd van verwachting en uitzien. Een tijd van inkeer en van ommekeer. Advent is de Komende verwachten. Advent vraagt aan ieder van ons om op de uitkijk te staan. Verlangen naar een nieuwe toekomst, uitzien naar een nieuwe wereld waarvan ieder van ons droomt en waarnaar ieder uitziet. We moeten werken aan een toekomst perspectief. We moeten niet vasthouden aan de vetpotten van het heden, aan allerlei goden en godjes. Ook moeten we ons niet mee laten sleuren met een pessimistische kijk op de wereld van nu.

We mogen uitzien naar het Licht dat komende is, maar dat gaat niet vanzelf. Dat Licht moet als het ware veroverd worden op de duisternis. Het Licht moet een teken van hoop zijn, om in onze tijd te blijven geloven dat het de goede kant op gaat. Uitzien naar een wereld waarin we oog hebben voor hen die gevangen zitten in armoede en voor de zwakkeren. Een wereld van vrede, waarin voor ieder mens ruimte is om in volledige vrijheid zich te kunnen ontplooien.

Jezus spreekt in het evangelie van vandaag niet over het einde van de wereld. Wel spreekt Hij over het einde van de oude mens, om plaats te maken voor de nieuwe mens, de meer onthechte mens. De mens die thuis hoort in 'de stad van gerechtigheid' waarover Jeremia in de eerste lezing over spreekt.

Jeremia is inderdaad een profeet die wij in de 21ste eeuw zouden moeten lezen. Want de pararellen tussen zijn tijd en onze tijd zijn wel sprekend. Jeremia is een profeet voor crisustijden, zoals nu met de corona pandemie. Voor tijden vol verwarring, waarin de ster die de mensen naar de toekomst wenkt, onzichtbaar is. Te midden van deze uitzichtloze ellende, ziet Jeremia een lichtpunt in de verte: 

'De tijd komt - godspraak van de Eeuwige -
dat hij de belofte vervult die Ik Israël en Juda gedaan heb.
In die dagen, in die tijd schenkt Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig'.


Bijbelvertaling: 'De Naardense Bijbel'.

Een mooi gebed voor in de coronatijd: 'Momenten van stilte'

Gebed

Barmhartige God,
advent beleven we als een tijd van verwachting,
als een periode van voorbereiding op wat komen gaat.
Laat deze tijd voor ons een goede gelegenheid zijn
om de weg naar binnen te gaan,
om het rumoer om ons heen of in onszelf
te laten wat het is en ruimte te maken voor U.
Mogen wij dan werkelijk luisteren naar uw Woord,
meer nog met het hart dan met oren.
Dat wij verstaan wat Gij tot ons zegt,
dat wij uw liefde toelaten in ons leven,
vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. Amen.

Altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 28 november 2021