Theologie en filosofie van Augustinus

Het taboe rondom abortus 

De vrouw in het drievoudig ambt in de kerk

Foute seks in de Bijbel

  Mijn reactie op het interview in Trouw d.d. 4-2-2022
met het dagelijks bestuur van de Nederlandse bisschoppen conferentie

Tweespalt door Maria dogma's

'Een brug bouwen' van James Martin S.J.

Verkeerde machtsopbouw in de R.K. Kerk 

De groei van het conservatisme in het R.K. bisdom Haarlem-Amsterdam

Als God renoveert

 Reactie op artikel 'Het homohuwelijk bedreiging voor de mensheid' van Benedictus XVI

 Raakvlakken 'in geloven' n.a.v. een boek van Hans Küng

 Seksuele misstanden in de R.K. Kerk

 Commentaar op het boek 'Jezus van Nazareth' van J. Ratzinger (paus Benedictus XVI)

 Blijf bij ons Heer

 'Er moet iets gaan trillen' inzake Eucharistie vieren

 Mijn eigen geloof en mijn zienswijze op de officiële R.K. Kerk

 Artikelen van anderen 

 'Verklaring bisdom Den Bosch inzake euthanasie en uitvaart' van Mgr. R. Mutsaerts

 Mijn brief aan Mgr. R. Mutsaerts betreffende bovenstaande verklaring

 Geestelijke dictatuur jaagt mensen de kerk uit

©OKG