Momenten van stilte

Gebeden zijn uitgezocht door de pastor

Kyrie gebed

Gebeden in tijden van corona

Gebed voor de hoge ouderdom

Waak

Voorbede voor het leven

De taal van de stilte

Franciscaans gebed

Stappen van vrede

Neem heel mijn leven

Wij zijn de tijd

Een dankgebed voor alle gelegenheden

Een gebed voor richtingaanwijzers

Avondgebed

Wij bidden met de wereldkerk

Een lampje in het donker

Gebed van overgave

Eenvoudig opstaan

Gebed bij het naderend levenseinde

Bij een stervende

Bij een zelfgekozen dood

Alternatieve Credo's

pater E. Schillebeeckx o.p.

Dorothee Sölle

Zuid-Amerika (anoniem)