Elfde zondag door het jaar

Lezingen (B jaar)
Ezechiël 17, 22-24: tussenpsalm 92, 1-3; 13-16: 2 Korinte 5, 6-10
Evangelie volgens Marcus 4, 26-34

Overweging

 Koningschap van God: een woord dat in ons wil werken  

We zijn in de gewone liturgische tijd geraakt. De feestdagen hebben we achter ons en we kunnen aan de slag met de opgedane ervaringen.

Vandaag vertelt Marcus ons over het koningschap van God en dat is net even anders dan het koninkrijk van God. Het koninkrijk lijkt meer een territoriaal bepaald gebied, het koningschap van God is wereldwijd en alle mensen omvattend. Natuurlijk heeft die eerste kring rondom Jezus gehoopt op herstel van het koninkrijk van God in politieke termen; ze wilden immers een vrij Israël en Jezus zou dat vrije Israël stichten. Dat was wat de menigte verwachtte en ook de leerlingen - aanvankelijk. En het was voor hen en voor vele een enorme ommekeer om van het koninkrijk af te stappen en te luisteren naar het koningschap van God.

Dat woord over het koningschap is een woord dat - hoe klein ook - in ons wil werken, in mij en u. Hoe het werkt is een geheim, een verborgen gebeuren, het blijft een geheim hoe het zaad tot ontkiemen komt. Niettemin wordt dat koningschap Gods zichtbaar en goed zichtbaar, en schept het ruimte voor vogels van allerlei pluimage.

Wij en de meeste mensen willen de dingen maken, wij willen dat koninkrijk hier en nu, wij willen de zaken onder controle hebben, en dat wat onzichtbaar voor onze ogen en hersenen is wantrouwen we. Wat daar diep in de aarde ontkiemt, diep in onze ziel wortel wil schieten dat kan van alles zijn en dat moeten we bekijken en eventueel bestrijden. Zaaien is iets wat je veel minder vaak doet dan wieden. Wij zijn de grootste deel van ons leven bezig met wieden, met het bestrijden van onkruid en onmacht, van wanhoop en vertrouwen.

De ervaring van Jezus zegt: blijf vasthouden aan de ervaring wat zaaien teweeg brengt; je hebt gezaaid, er is iets in mij en u gezaaid, en geef onkruid en onmacht niet de kans om die ervaring te overmeesteren. Durf het gezaaide zaad te laten werken want aan de andere kant ervan is cynisme, onverschilligheid, die houding van het zal mijn tijd wel duren. Maar Jezus zegt: 'De mens slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.

 Inspiratie: overweging van Nel van Cuijk.

Bijbelvertaling; KBS en/of Naardense Bijbel. 

U kunt de link volgen voor de: Liturgie van de Heilige Eucharistie.

Gebed 

God, 
van U is de aarde en al wat daar leeft.
U zorgt voor ons en laat ons niet verloren gaan.
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord,
zodat we met uw liefde gevoed worden
en uw koninkrijk onder ons mag groeien.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
onze Messias en Vredesbode,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Altaarmissaal: Stichting 'in uw midden'.

©OKG 16 juni 2024.