Lezingen en overweging 

Tweede zondag door het jaar

 (B jaar)
1 Samuël 3, 3b-10 + 19: tussenpsalm 40: 1 Korinte 6, 13c-15a + 17-20 
Evangelie volgens  Johannes 1, 35-42

God roept een mens tot leven

De eerste lezing van vandaag is het mooie verhaal van Samuël die door God geroepen wordt. Het is duidelijk dat God het is die ons zoekt. Zoals ook bij de Openbaring van de Heer waar het duidelijk was dat God, de ster als teken gaf aan de drie wijzen, om hen daar te brengen waar zij Hem konden vinden. Heel duidelijk is dat we als mensen ons daarvoor moeten openstellen.

Van Samuël staat geschreven: 'kent de Ene nog niet, er heeft nog geen woord van de Ene aan hem onthuld'. We hebben altijd gidsen nodig om de stem van God te ontdekken. Bij Samuël was dat de profeet Eli. Deze sprak tegen Samuël: 'ga heen en leg je neer; en zal geschieden dat hij je roept, zeg dan: spreek, Ene, want uw dienaar hoort!'. En bij de derde keer dat God Samuël riep, had Samuël een juiste instelling om God te ervaren en zei tegen God: 'spreek, want uw dienaar hoort!'. Dit is een juiste houding jezelf helemaal overgeven aan de roepstem van de Heer.

Hoe vaak heeft God ons geroepen? Was er bij ons een juiste houding om God te ervaren? Ook wij hebben gidsen nodig die het mogelijk maken dat we God herkennen. Zo'n gids is o.a. Ignatius van Loyola. Wat Ignatius deed was een methode bedenken, waardoor ook anderen God zouden ervaren. Het uitgangspunt van dit proces is het langzaam groeiend bewustzijn dat er een God is die iets met jou te maken heeft en jij met Hem. Maar altijd met eigen ervaringen als uitgangspunt. De mens moet zich vrij maken en dan kan men God ervaren.

God riep Samuël om hem een opdracht te geven. Als God roept heeft Hij ook voor ons een opdracht. Wij zijn niet zomaar als mensen op deze wereld. We hebben opdracht om Gods werk in deze tijd te voltooien. Harmonie tussen de volkeren, we moeten een bijdrage leveren aan de wereld waarin mensen recht doen aan elkaar, dus ook tijdens deze corona pandemie. Een wereld, waarin we openstaan voor verschillen tussen de mensen. De verschillen moeten we accepteren. Een wereld, waarin we gebruik maken van de kracht van ieders eigenheid.

Aangehaalde Bijbel teksten in de vertaling van de 'Naardense Bijbel'.

Een mooi gebed voor in de coronatijd: 'Momenten van stilte'

Gebed

Eeuwige, onze God,
uw liefde heeft ons gevoed en gesterkt.
In die kracht willen we de weg gaan van onze roeping,
samen met allen die in U geloven en op U vertrouwen.
Blijf bij ons, zo bidden wij U,
opdat we volharden in donkere tijden,
zoals ook in deze corona pandemie,
en telkens onze hoop vestigen op uw koninkrijk,
dat gekomen is en komen zal door Jezus,
uw gezalfde en onze broeder en Heer. Amen.

Uit het altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 17 januari 2021