Lezingen en overweging 

Elfde zondag door het jaar

Lezingen (B jaar)

Ezechiël 17, 22-24: tussenpsalm 95: 2 Korinte 5, 6-10 
Evangelie volgens  Marcus 4, 26-34


Koningschap van God: een woord dat in ons wil werken 

We zijn in de gewone liturgische tijd geraakt. De feestdagen hebben we achter ons en kunnen we aan de slag met opgedane ervaringen.

Vandaag vertelt Marcus ons over het koningschap van God en dat is net iets anders dan het koninkrijk van God. Het koninkrijk lijkt meer territoriaal bepaald, het koningschap van God is wereldwijd en alle mensen omvattend. Natuurlijk heeft die eerste kring rondom Jezus gehoopt op herstel van het koninkrijk van God in politieke termen; ze wilden immers een vrij Israël en Jezus zou dat vrije Israël stichten. Dat was wat de menigte verwachtte en ook de leerlingen - aanvankelijk. En het was voor hen en voor velen een enorme ommekeer om van het koninkrijk af te stappen en te luisteren naar het koningschap van God.

Dat woord over het koningschap is een woord dat - hoe klein ook - in ons wil werken, in mij en in u. Hoe het werkt is een geheim, een verborgen gebeuren, het blijft een geheim hoe het zaad tot ontkiemen komt. Niettemin wordt het koningschap Gods zichtbaar en goed zichtbaar, en schept het ruimte voor vogels van allerlei pluimage.

Wij en de meeste mensen willen de dingen maken, wij willen dat koninkrijk hier en nu, wij willen de zaken onder controle hebben, en dat wat onzichtbaar voor onze ogen en hersenen voltrekt, wantrouwen we. Wat daar diep in de aarde ontkiemt, diep in onze ziel wortel wil schieten dat kan van alles zijn en dat moeten we bekijken en eventueel bestrijden. Zaaien is iets wat je veel minder vaak doet dan wieden. Wij zijn de grootste deel van ons leven bezig met wieden, met het bestrijden van onkruid en onmacht, van wanhoop en vertrouwen.

De ervaring van Jezus zegt: blijft vasthouden aan de ervaring wat zaaien teweeg brengt; je hebt gezaaid, er is iets in mij en u gezaaid, en geef onkruid en onmacht niet de kans om die ervaring te overmeesteren. Durf het gezaaide zaad te laten werken want aan de andere kant ervan is cynisme, onverschilligheid, die houding van het zal mijn tijd wel duren. Maar Jezus zegt: 'De mens slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe'.

Inspiratie: overweging van Nel van Cuijk.

Bijbelvertaling: 'De Naardense Bijbel'.

Een mooi gebed voor in de coronatijd: 'Momenten van stilte'

Gebed

God, 
van U is de aarde en al wat daar leeft.
U zorgt voor ons en laat ons niet verloren gaan.
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord,
zodat we met uw liefde gevoed worden
en uw koninkrijk mag groeien onder ons.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 13 juni 2021